Botkyrka Konsthall
Stockholm, 2002-03
No items found.